แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบ้าน และ อาคารสูง

แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงาน บ้าน / อาคารสูง

ผลิตภัณฑ์พรีคาสท์คอนกรีต บ้าน อาคาร โรงงานสำเร็จรูป ประกอบด้วย ชิ้นส่วนเสา คาน ผนัง พื้น บันได และสินค้าสั่งผลิตพิเศษ 

ผลิตภัณฑ์ของเรามีกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยออกแบบและควบคุมทุกขั้นตอน ด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง

ประเภทของพรีคาสท์คอนกรีต

ประกอบด้วย ชิ้นส่วนเสา คาน ผนัง พื้น บันได และสินค้าสั่งผลิตพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า