SC CONCRETE ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จให้กับโครงการก่อสร้างต่างๆ เนื่องจากบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งใรด้านปริมาณและ คุณภาพ


ดังนั้นบริษัทจึงได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาผลิตรวมทั้งจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านคอนกรีตผสมเสร็จ


  • มีมาตรฐาน

  • จัดส่งตรงเวลา

  • คอนกรีตสำเร็จรูป

  • คอนกรีตผสม

Services

คอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

SC PRECAST SOLUTION นั้น ได้มีการนำวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาผลิตสินค้า Precast พื้นฐาน อาทิ ท่อ คอนกรีต บ่อพัก คอนกรีต เสาเข็มเหลี่ยมตัน

แผ่นพื้น ผนัง และ โครงสร้างสำเร็จรูป

ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป (ท่อกลม)
ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป (ท่อกลม)
ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป (ท่อกลม)
ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป (ท่อกลม)
ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป (ท่อกลม)
ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป (ท่อกลม)
หิน
ทราย
คอนกรีตผสมเสร็จ

ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป (ท่อกลม)

สำหรับระบายน้ำโครงการขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ชั้น 2 และ ชั้น 3 ขนาดตั้งแต่ 0.30 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 และ 1.50 เมตร สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ขนาด 0.30 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 และ 1.50 เมตร สำหรับคอนกรีตไม่เสริมเหล็กๆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut finibus enim gravida enim convallis, a interdum tellus lobortis. Integer ullamcorper mattis lectus, nec sagittis diam fringilla sed. Vivamus sit amet auctor velit. Maecenas eget velit eu felis tincidunt aliquam. Ut a laoreet nisi. Vestibulum eleifend nisl quis orci lobortis hendrerit.