เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยม เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

ขนาด 0.18, 0.22, 0.26, 0.30, 0.35, 0.40, เมตรทั้งแบบท่อนเดี่ยวและ 2 ท่อนต่อทุกความยาว

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมตัน (S) SQUARE-Shaped Shaped Piles Specification

ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีต เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สำหรับงานก่อสร้างคุณภาพสูง

เสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน ประกอบด้วย 0.18, 0.22, 0.26, 0.30, 0.35, 0.40 เมตร