รางระบายน้ำคอนกรีต รางยู รางวี

รางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัวยู หรือ รางยู (U-Ditch)

เป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต เพื่อให้สามารถปิดเปิดทำความสะอาดขุดรอกสิ่งอุดตันในรางระบายน้ำได้ มีขนาดมาตรฐานสำหรับปิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด 30 40 50 60 80 100 120  เซนติเมตร หรือสามารถผลิต ตามที่ลูกค้าต้องการได้