ท่อคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม (ท่อเหลี่ยม)

ใช้สำหรับงานระบายน้ำที่ต้องการระบายน้ำในปริมาณมากๆเช่น งานระบายน้ำตัดผ่านถนน คู คลอง

ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.