ท่อกลม (ปากลิ้นราง)

สำหรับระบายน้ำโครงการขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  ชั้น 2 และชั้น 3  ขนาดตั้งแต่ 300 400 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนาด 300 400 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร สำหรับคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก