ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน ใช้วางตามขอบถนน ขอบทางเท้า กั้นขอบเขตจัดสวน

ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน ใช้วางตามขอบถนน ขอบทางเท้า กั้นขอบเขตจัดสวน
ขนาดที่ผลิต

CURB ขอบคันหินตรงรูปคางหมู

Size 0.15x0.30x1.00M


CURB-V ขอบคันหินตรงมีรางระบายน้ำ

Size0.30x0.30x0.50M


CURB-R2 ขอบคันหินโค้งนูนรัศมี 2.00M

Size 0.15x0.30x0.48M


CURB-R2V ขอบคันหินโค้งนูนมีรางระบายน้ำรัศมี 2.00M

Size 0.30x0.30x0.44M


CURB-R4 ขอบคันหินโค้งนูนรัศมี 4.00M

Size 0.15x0.30x0.50M


CURB-R4V ขอบคันหินโค้งนูนมีรางระบายน้ำรัศมี 4.00M

Size 0.30x0.30x0.48M


CURB-R6 ขอบคันหินโค้งนูนรัศมี 6.00M

Size 0.15x0.30x0.51M


CURB-R6V ขอบคันหินโค้งนูนมีรางระบายน้ำรัศมี 6.00M

Size 0.30x0.30x0.50M


WHEEL STOPPER

Size 0.125x0.150x2.00M