SC PRECAST

คอนกรีตสำเร็จรูป

บริษัท ซุนคอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 โดยเริ่มต้นจากการทำธุรกิจ ผลิต และ จัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้แบรนด์ SC Concrete ซึ่ง ให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จกับลูกค้าประเภทต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มงานพลังงาน , งานราชการ , งานตึกสูง , งานโรงงาน และ งานอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมในโซนภาคตะวันออก โดยสาขาแรกตั้งขึ้นที่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และ มีการพัฒนาขยายสาขาต่อเนื่อง ในทุกปี