SC CONCRETE

คอนกรีตผสมเสร็จ

SC PRECAST SOLUTION นั้น ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาผลิตสินค้า ซึ่ง ภายในโรงงานนั้น ผลิตสินค้า Precast พื้นฐาน อาทิ ท่อ คอนกรีต , บ่อพัก คอนกรีต , เสาเข็มเหลี่ยมตัน , แผ่นพื้น , ผนัง และ โครงสร้างสำเร็จรูป นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการได้ (customize) โดย โรงงานมีการทำงานครบวงจร ตั้งแต่ การบริการ เขียนแบบ การเลือกวัสดุ ไปจนถึง การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการผลิตนั้น เรา พิถีพิถัน ตั้งแต่การ เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ภายใต้แบรนด์ SC PRECAST SOLUTION นั้น มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และ การจัดส่งที่ตรงเวลา ได้อย่างแน่นอน